Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • karta podatkowa
 • sporządzanie ewidencji rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • na podstawie prowadzonych ksiąg i rejestrów wypełniamy niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze oraz dostarczamy je do właściwych urzędów
 • rozliczenia roczne
 • prowadzenie pełnego zakresu spraw kadrowo – płacowych
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, przekaz elektroniczny
 • kontaktujemy się z urzędami w imieniu Klientów
 • przygotowywanie dokumentacji podatkowej i ZUS związanej z powstaniem i zarejestrowaniem nowej firmy