• redukcja kosztów - ograniczasz koszty najmu powierzchni biurowej, wynagrodzenia pracowników, zakupu sprzętu komputerowego i licencjonowanego oprogramowania, wyręczamy Cię z konieczności śledzenia obowiązujących przepisów,
  • dostarczasz dokumenty do biura, my dokonujemy niezbędnych wyliczeń i informujemy Cię o koniecznych płatnościach,
  • kontaktujemy się z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em w Twoim imieniu,
  • wszystkie deklaracje, sprawozdania, formularze przygotowuje za Ciebie biuro i składa do odpowiednich instytucji,
  • przenosisz odpowiedzialność cywilną za ewentualne pomyłki w księgowaniu na biuro,
  • kontrola dokumentów przez Urząd Skarbowy, na Twoje życzenie może odbywać się w biurze rachunkowym,
  • w przypadku pytań bądź wątpliwości, dzwonisz do nas, a my postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.